دامکالا

مساله‎ای که شاید برای خریدران ما جالب توجه باشد این است که دامکالا وزن گوسفندان زنده‎ای که دائما تغییر میکند را چگونه در سایت ثبت می‌شود. دقیقا وجه تمایز سایت دامکالا در فروش گوسفند زنده با سایر افراد سودجوی دلال و واسطه، در همین نکته نهفته است. گوسفندان موجود در سایت دامکالا، در دامداری دامکالا پرورابندی می‌شوند. بنابراین دامکالا اطلاعات دقیقی از هر گوسفند از سن و وزن پایین موجود دارد. این اطلاعات شامل اطلاعات مختلفی میباشد که در بانک اطلاعاتی دامکالا ذخیره میشود و بخشی از این اطلاعات که برای خریداران مهم است نمایش داده می‌شود.


control-sheep.jpg
 

اطلاعات وزن گوسفندان زنده در دامکالا

 

در دامکالا به منظور پیاده سازی سیستم های نوین و مکانیزه همچنین غربالگری و پایش و کنترل دام‎ها، گوسفندان به طور مستمر وزن کشی می‎شوند. دلیل وزن کشی مستمر گوسفندان، کنترل وضعیت سلامت دام و رسیدگی سریع در صورت وجود مشکل یا بیماری است. با ثبت این وزن کشی ها، بانک اطلاعاتی دامکالا میتواند بر اساس سابقه گوسفندان، وزن آنها را تا وزن کشی بعدی پیش‎بینی نماید.


Weight-Sheep-farm.jpg

 

وجه تمایز دامداری سنتی و مکانیزه صنعتی

 

دقیقا وجه تمایز دامداری سنتی و صنعتی در همین نکته است که دامداران سنتی، نظارت مداومی بر روی دام خود ندارند و گوسفندان با هر وضعیتی، بدون اطلاع دامدار از وضعیت آنها، رشد و پرورش پیدا می‎کنند. در دامداری مکانیزه با هدف رسیدن به بالاترین کیفیت در پرورش، با کمک نظام کنترل و پایش دامداری نظارت دقیقی بر پرورش گوسفندان وجود دارد.
 


Weight-sheep.jpg

 

 

آیا وزن گوسفندان دامکالا دقیق است؟

 

با همه نظارتی، کنترل و اطلاعات از سوابقی گوسفند که در بانک اطلاعاتی دامکالا موجود است و عوامل فنی سایت و دامداری دامکالا  از آن استفاده می‎کنند، ولی در هر حال گوسفند یک موجود زنده است و امکان دارد بر اساس نظام رشد روزهای گذشته که اطلاعات آن ثبت شده، رشد نکند. بر همین اساس در دامداری دامکالا اگر گوسفند تفاوتی بیش از یک کیلوگرم با وزنی که در سایت ثبت شده است داشته باشد، عوامل فنی دامداری موضوع را به شما اطلاع میدهند و تفاوت حساب به شما مسترد می‎شود. 
البته به نکته هم باید دقت داشت وزن گوسفندان در دامداری و بعد از حمل متفاوت است، زیرا در هنگام حمل گوسفندان، به دلیل استرسی که با آنها وارد میشود، محتوایات کلیه و روده خود را تخلیه میکنند همچنین  از زمان شروع حمل هیچ گونه خوراکی نمی‎خورند که این عمل آنها باعث می‎شود وزن بعد از حمل در حدود 1.5 تا 2.5 کیلوگرم با وزن دامداری متفاوت باشد. بنابراین در دامکالا نیز مانند سایر بازارهای فروش گوسفند، مبنای وزن و تعیین قیمت، وزن داخل دامداری است.
 

دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید