وزن گوسفند در دامکالا چگونه تعیین میشود ؟

مساله ای که شاید برای خریدران ما جالب توجه باشد این است که وزن گوسفندان زنده‎ای که دائما در حال تغییر است را چگونه در سایت نمایش می دهد؟ دقیقا وجه تمایز سایت دامکالا در فروش گوسفند زنده با سایر افراد سودجوی دلال و واسطه، در همین نکته نهفته است. گوسفندان موجود در سایت دامکالا، در دامداری دامکالا پرورابندی می‌شون و ما در دامکالا کار واسطه گری یا به نوعی دلالی انجام نمی دهیم. روش ما در دامداری دامکالا کاملا مکانیزه  با استفاده از روش هاس جدید دامداری است. بنابراین در دامداری دامکالا اطلاعات دقیق هر یک از گوسفند کامالا ثبت و رصد میشود.این اطلاعات شامل اطلاعات مختلفی میباشد که در بانک اطلاعاتی دامکالا ذخیره میشود.


 

اطلاعات وزن گوسفندان زنده در دامکالا

در واقع هدف اولیه ثبت اطلاعات هر گوسفند، پیاده سازی سیستم های نوین و مکانیزه پایش و کنترل  گوسفندان بوده است. به همین دلیل گوسفندان دامداری به طور مستمر وزن کشی می‎شوند. با وزن کشی کل گوسفندان، کنترل وضعیت سلامت دام و رسیدگی سریع در صورت وجود مشکل یا بیماری ممکن میشود و کیفیت نظارت بر گوسفندان افزایش پیدا میکند. با ثبت وزن گوسفندان در بانک اطلاعاتی، دامکالا میتواند بر اساس سابقه گوسفندان، وزن آنها را با دقت نسبتا بالا، پیش‎بینی نماید. بعد از ادامه فعالیت دامداری، دامکالا به این نتیجه رسید که میتوانند از این اطلاعات کامل هر دام، برای خرید راحت تر خریداران گوسفند زنده استفاده نماید و در این راستا این اطلاعات وارد سایت دامکالا شد.


Weight-Sheep-farm.jpg

 

وجه تمایز دامداری سنتی و مکانیزه صنعتی

دقیقا وجه تمایز دامداری سنتی و صنعتی در همین نکته است که دامداران سنتی، نظارت مداومی بر روی دام خود ندارند و گوسفندان با هر وضعیتی، بدون اطلاع دامدار از وضعیت آنها، رشد و پرورش پیدا می‎کنند. در دامداری مکانیزه با هدف رسیدن به بالاترین کیفیت در پرورش، با کمک نظام کنترل و پایش دامداری نظارت دقیقی بر پرورش گوسفندان وجود دارد.


 

 

آیا وزن گوسفندان دامکالا دقیق است؟

با همه نظارتی، کنترل و اطلاعات از سوابقی گوسفند که در بانک اطلاعاتی دامکالا موجود است و عوامل فنی سایت و دامداری دامکالا  از آن استفاده می‎کنند، ولی در هر حال گوسفند یک موجود زنده است و امکان دارد بر اساس نظام رشد روزهای گذشته که اطلاعات آن ثبت شده، رشد نکند. بر همین اساس در دامداری دامکالا این وزن در محل تحویل وزن کشی می شود و اگر بیش از یک کیلوگرم تفاوت وزن وجود داشته باشد وزن مورد نظر با خریدار محاسبه و دریافت یا پرداخت می شود.

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)