قیمت هر کیلوگرم

95000تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۲۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۰۳۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۸۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۶۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۴۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۲۷۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۰۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۸۹۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۷۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۵۱۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۳۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۱۳۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۹۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۵۶۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۳۷۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۴,۱۸۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۹۹۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۸۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۶۱۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۴۲۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۲۳۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۳,۰۴۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۲,۸۵۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)