قیمت هر کیلوگرم

250000تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۵,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)