دامکالا
شماره 308-13
گوسفند زنده  28.2 هر کیلوگرم   افشار

گوسفند زنده 28.2 کیلو گرمی

  • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 98-13
گوسفند زنده  22.8 هر کیلوگرم   افشار

گوسفند زنده 22.8 کیلو گرمی

  • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید