دامکالا
شماره 569-14
گوسفند زنده  41.4 هر کیلوگرم   افشار

گوسفند زنده 41.4 کیلو گرمی

  • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 574-14
گوسفند زنده  53.8 هر کیلوگرم   افشار

گوسفند زنده 53.8 کیلو گرمی

  • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 666-15
گوسفند زنده  41.4 هر کیلوگرم   افشار

گوسفند زنده 41.4 کیلو گرمی

  • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید