دامکالا
شماره 615-15
گوسفند زنده  52.9 هر کیلوگرم   مهربان

گوسفند زنده 52.9 کیلو گرمی

  • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
شماره 418-15
گوسفند زنده  63.5 هر کیلوگرم   افشار

گوسفند زنده 63.5 کیلو گرمی

  • فروش رفته
خرید این گوسفند زنده
دامکالا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید