قیمت هر کیلوگرم

175000تومان

گوسفند زنده 76 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 74 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۹۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 72 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۶۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 70 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۲,۲۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 68 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 66 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۵۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 64 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 62 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۸۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 60 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 58 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۱۰,۱۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 56 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۸۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 54 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۴۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 52 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۹,۱۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 50 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۷۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 48 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۴۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 46 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۸,۰۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 44 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۷۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 42 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۳۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 40 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 38 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۶۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 36 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۶,۳۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 34 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۹۵۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 32 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۶۰۰,۰۰۰تومان

گوسفند زنده 30 کیلو گرمی

قیمت امروز: ۵,۲۵۰,۰۰۰تومان

×
ورود / عضویت
کد تأیید به شماره شما ارسال می شود
Proceed With WhatsApp
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:60)